jawab soal pelajaran

Perkembangan Ilmu pengetahuan pada masa bani umayyah

Perkembangan Ilmu pengetahuan pada masa bani umayyah

Jawaban

Perkembangan Ilmu pengetahuan pada masa bani umayyah terjadi kemajuan karena ilmu terus dikembangkan pada masa tersebut yang mencakup beberapa bidang yaitu :

a. Ilmu Kimia pada Masa Umayyah

Di antara ahli kimia di masa itu adalah Abu al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangakan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran.

b. Kedokteran pada Masa Umayyah

Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia Barat dikenal dengan Abulcasis. Karya Abu al-Qasim al-Zahrawi berjudul al-Ta’rif li man ‘Ajaza ‘an al-Ta’līf, yang pada abad XII diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa (1497M), Basle (1541 M) dan di Oxford (1778 M). Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Abu al-Qasim al-Zahrawi

TRENDING :  Pemilih dalam menentukan sikap politik dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut adalah makna dari asas pemilu

c. Sejarah pada Masa Umayyah

Di antara tokoh terkenal bidang sejarah ketika itu adalah :

Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, beliau lahir pada tahun 790 M di desa Kurat Ilbira dekat Granada dan meninggal pada tahun 852 M di Cordova. Salah satu buku Abu Marwan Abdul Malik bin Habib yang terkenal berjudul al-Tarikh. Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Quthiyah.

TRENDING :  mengapa kelompok padri mau memurnikan kelompok adat?

Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah al-Andalus.Hayyan bin Khallaf bin Hayyan, karyanya yang terkenal adalah al-Muqtabis fi Tarikh Rija al Andalus dan al-Matin.

d. Bahasa dan Sastra pada Masa Umayyah

Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah :Ali al-Qali, karyanya al-Amali dan al-Nawadir, wafat pada tahun 696 M.Abu Bakar Muhammad Ibn Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan.

TRENDING :  Sebutkan jenis manusia purba pada pleistosen tengah

Ia meninggal pada tahun 977 M. Ia menulis buku dengan judul al-Af’al dan Fa’alta wa Af’alat. Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih, karya prosanya diberi nama al-‘Aqd al-Farid. Ia meninggal tahun 940 M.Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid.

Lahir di Cordova pada tahun 382 H/992 M dan wafat pada tahun 1035 M. Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah al -awabi’ wa al-Zawabig, Kasyf al-Dakk wa A£ar al-Syakk dan Hanut ‘Athar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *